Stavelse

Stavelse
Orddel som indeholder en vokal
(klappe i stavelser).
Ex: bord-pla-der-ne.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • stavelse — sta|vel|se sb., n, r, rne, i sms. stavelse el. stavelses , fx stavelse(s)antal, stavelse(s)skrift …   Dansk ordbog

  • stavelse — s ( n, r) SPRÅK …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • Syllaba — Stavelse …   Danske encyklopædi

  • § 17. Orddeling uafhængigt af betydningen — Mange ord deles uafhængigt af betydningen. Det gælder fx to og flerstavelsesord der ikke består af stavelser med hver sin betydning: allike, billede, doven, huske, mandarin, peber, pige, stjerne. Og det kan gælde to og flerstavelsesord der ikke… …   Dansk ordbog

  • Sammensatte verber — Består af ét eller flere forled + verbum. Syn. komplekse verber. Ex: over sætte, gen op bygge. Hvis forleddet ikke er et selvstændigt ord, kaldes det et afledt verbum. Ex: mis fornøje Typer: 1. Fast sammensatte (har tryk på sidste stavelse): tysk …   Danske encyklopædi

  • § 10. Konsonanter i bøjningsformer — (1) KONSONANTER EFTER TRYKSTÆRK VOKAL Foran en bøjningsendelse der begynder med en vokal, skrives der dobbelt konsonant når den foranstående vokal er kort og trykstærk, fx skuddet, tilskuddet, matte. Tilsvarende skrives der enkelt konsonant når… …   Dansk ordbog

  • Accent — Betoningstegn, betoning, udtale, udtale med fremmed klang, tryk på en stavelse, tegn der angiver stavelsestryk …   Danske encyklopædi

  • Anapæst — En anapæst er en versefod på to ubetonede plus en betonet stavelse …   Danske encyklopædi

  • Brevis — Kort node eller stavelse …   Danske encyklopædi

  • Diastole — 1. I metrikken forlængelsen af en af naturen kort stavelse. 2. I grammatikken et komma sat til adskillelse af to nøje sammenhørende ord for at forebygge forveksling. 3. I fysiologien (lægevidenskaben) den periode af hjertets bevægelse, i hvilken… …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”